Wbrew czasem powtarzanej opinii, pieniądze na kulturę są! Dotacje oraz stypendia twórcze pomogły już rozwinąć karierę wielu artystom. Jakie programy dla kreatywnych ma Ministerstwo? Jak miasto może pomóc lokalnym artystom? W jaki sposób ubiegać się o granty i dotacje? Jakie doświadczenia ze wsparciem mają dotowani muzycy?

Gośćmi panelu będą: Katarzyna Olesiak (Wydział Kultury Miasta Krakowa), Michał Hajduk (Instytut Adama Mickiewicza), Mareka Hojda (Music Export Poland) i Paweł Kaczmarczyk

Moderatorem panelu będzie Michał Wójcik.