Koordynator główny:
Michał Wójcik
michal@krakowskascenamuzyczna.pl
+48 694 713 732

Media/PR:
Dominika Filipowicz
dominika@krakowskascenamuzyczna.pl
+48 501 212 631

Panele dyskusyjne / kontakt dla zespołów:
Ola Wenda
ola@krakowskascenamuzyczna.pl
+48 723 687 994